Nasza historia

Fundacja „Młoda Białoruś” wspiera działalność ludzi na Białorusi na rzecz społeczeństwa, a także zapewnia pomoc informacyjną w adaptacji do Polski dla Białorusinów i Białorusinów, którzy opuścili kraj.
2023

Organizacja wspierała Ukrainę i naród ukraiński

Członek zespołu zorganizował własny projekt wolontariacki na portalach społecznościowych Instagram i TikTok, którego celem było zwalczanie propagandy. Krótkie filmy informacyjne o wydarzeniach na Białorusi, o prawdziwym stosunku białoruskiego społeczeństwa do wojny, o aktywnym udziale białoruskich mężczyzn i kobiet w działaniach mających na celu zakończenie wojny i ochronę Ukrainy. Film uzyskał dużą liczbę wyświetleń, najpopularniejszy osiągnął 3,5 miliona unikalnych widzów. Projekt istniał bez wsparcia finansowego.
2022
„Młoda Białoruś” zorganizowała pomoc dla ponad 500 osób, które ucierpiały w wyniku wyborów prezydenckich. Zapewniono wsparcie prawne, finansowe, transportowe i informacyjne. Dzięki współpracy organizacji z polskimi partnerami pomoc medyczną w Polsce otrzymało ponad 100 osób. Zorganizowano kampanie crowdfundingowe na rzecz osób, które odniosły bardzo poważne obrażenia za pośrednictwem portali społecznościowych.

Życie po wyborach: 9 historii po 9. ukazało się w grudniu. Gromadzi historie 9 osób, które bardzo ucierpiały po wyborach. Film na YouTubie obejrzało 50 000 osób.
2020

Prowadzono aktywną pracę w kierunku społecznym

Wspierano szereg lokalnych inicjatyw zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Zorganizowano działania edukacyjne, których celem było nauczenie ludzi samodzielnego rozwiązywania problemów lokalnych, organizowania pracy w społeczności lokalnej i budowania powiązań horyzontalnych.

W sierpniu 2019 roku działacze organizacji i lokalni mieszkańcy doprowadzili do zamknięcia składowiska w Prudzischa. Kampania społeczna prowadzona była przez 3 kolejne lata.

W wyniku pracy na kierunku społecznym powstało kilka społeczności lokalnych, które połączyły się w centrum zasobów dla inicjatyw publicznych.
2019

Prowadzono aktywną pracę w kierunku społecznym

Wspierano szereg lokalnych inicjatyw zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Zorganizowano działania edukacyjne, których celem było nauczenie ludzi samodzielnego rozwiązywania problemów lokalnych, organizowania pracy w społeczności lokalnej i budowania powiązań horyzontalnych.

W sierpniu 2019 roku działacze organizacji i lokalni mieszkańcy doprowadzili do zamknięcia składowiska w Prudzischa. Kampania społeczna prowadzona była przez 3 kolejne lata.

W wyniku pracy na kierunku społecznym powstało kilka społeczności lokalnych, które połączyły się w centrum zasobów dla inicjatyw publicznych.
2017
„Młoda Białoruś” skupiła swoją działalność na kierunku społecznym. Decyzja ta została podjęta na podstawie wniosków beneficjentów. Ludzie wyrażali niezadowolenie z aspektów społecznych podczas różnych kampanii wyborczych. Organizacja zaczęła pomagać mieszkańcom białoruskich miast w rozwiązywaniu różnych problemów.

Jednocześnie „Młoda Białoruś” wzięła udział w niezależnym monitorowaniu wyborów prezydenckich w ramach kampanii „O uczciwe wybory”.
2015
Organizacja brała udział w niezależnym monitorowaniu wyborów samorządowych w ramach kampanii „O uczciwe wybory”. Niezależni obserwatorzy odnotowali ponad 50 różnych naruszeń.

W akcji Dnia Wolności wziął udział ruch „Młoda Białoruś”. Oprócz tematu głównego akcja miała na celu wsparcie Ukrainy po rozpoczęciu wojny w Donbasie.

Organizacja „Młoda Białoruś” zarejestrowała w Polsce fundację „Młoda Białoruś”.
2014

Zespół ruchu brał udział w wyborach parlamentarnych

Zgłoszono około 20 kandydatów. W ramach kampanii „O uczciwe wybory” zorganizowano także niezależny monitoring.
2012
W okresie po wyborach organizacja prowadziła własną działalność. 25 marca z okazji Dnia Wolności działacze „Młodej Białorusi” wywiesili w różnych częściach kraju ponad 20 biało-czerwono-białych flag.

28 grudnia działacze organizacji wydali kalendarz z aktualnymi sprawami aktualnej władzy. Kalendarz był szeroko rozpowszechniany w mediach: pisały o nim niezależne źródła białoruskie, a także duże portale innych krajów. Łączna liczba wyświetleń wiadomości o kalendarzu w różnych mediach wyniosła około 1 miliona osób.
2011
Organizacja wzięła udział w wyborach do lokalnych Rad Deputowanych Białorusi. „Młoda Białoruś” zgłosiła 38 kandydatów.

Ruch włączył się w kampanię przed wyborami prezydenckimi. Ponad 120 członków „Młodej Białorusi” dołączyło do grup inicjatywnych kandydatów na prezydenta Alesia Michałewicza i Ryhora Kastusiewa i zebrało ponad 12 000 podpisów na ich poparcie, wzięło udział w dystrybucji materiałów, pikietach poparcia dla kandydatów, spotkaniach z wyborcami.

„Młoda Białoruś” zorganizowała niezależny monitoring wyborów w ramach kampanii „O uczciwe wybory”. Organizacja przydzieliła ponad 100 obserwatorów.
2010
Prowadzenie ogólnopolskiej kampanii „Za niepodległą Białoruś!”. Akcja miała na celu popularyzację symboliki narodowej (biało-czerwono-białej flagi i herbu „Pogoń”) oraz idei niepodległości kraju. Akcja trwała 5 miesięcy, począwszy od 3 listopada 2009 roku i objęła 40 miast Białorusi.

Organizacja brała udział w wydarzeniach o charakterze ogólnopublicznym i prowadziła własne akcje.
2009
Ruch został oficjalnie założony 28 września 2008 roku, w dniu wyborów parlamentarnych na Białorusi. Pomysł utworzenia ruchu młodzieżowego należy do Artura Finkiewicza, byłego więźnia politycznego i byłego wiceprzewodniczącego ruchu młodzieżowego „Młody Front”. Nazwa „Młoda Białoruś” pojawiła się po raz pierwszy w 2004 roku. Tak nazywał się blok przedwyborczy utworzony przed wyborami parlamentarnymi na Białorusi. Artur Finkiewicz był wówczas jednym z liderów wspomnianego bloku przedwyborczego.
2008